Teksty

Państwo oddaje prymat

Trybunał Konstytucyjny kraju europejskiego, mającego w swojej ustawie zasadniczej zapisaną neutralność światopoglądową państwa, orzekł, że ocena nauki z religii w świeckiej szkole ma być wliczana do średniej – i ma rzutować drogę życiową młodych ludzi. W Polsce z wyrokami sądu się nie powinno dyskutować. Taką obiegową opinię można usłyszeć [...] Czytaj dalej