Teksty

O niezwykłych zwyczajach bogów

Allah, Baal, Brahma, Jahwe, Marduk, Ozyrys, Thor, Wotan, Zeus – to kilku zaledwie bogów (w kolejności alfabetycznej), spośród wielkiej ich liczby. Dawniej bogowie bywali kamieniami, roślinami, potem zwierzętami, potem jakby ludźmi, podobnymi do królów, nadludźmi, wreszcie stali się potężnymi, nieogarnionymi duchami, bytującymi gdzieś poza [...] Czytaj dalej